ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.เมฆราช สุวรรณะเมฆา
ตำแหน่ง :สวป.สภ.ทุ่งช้าง
หน้าที่หลัก :ป้องกันปราบปราม
ที่อยู่ :สภ.ทุ่งช้าง
Telephone :0613743645
Email :